telefoon: (033) 299 60 56
fax: (033) 298 03 86
e-mail: info@do-pro.nl

Werkgebieden  

Alle voorkomende praktijkbegeleding op het gebied van leven- en pensioenactuariaat. Hierna gaan we kort in op de diverse deelgebieden (enuntiatieve opsomming).

Cursus Excel en Actuariaat

Excel is één van de belangrijkste hulptools van het Actuariaat.  In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op het maken van actuariële toepassingen in Excel.

Cursus van bron naar verslaglegging en projecties

Met behulp van Excel wordt aan de hand van een modelportefeuile, het leven bedrijf en zijn (actuariële) verslaglegging in kaart gebracht.
Vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de processen van het levenbedrijf.